Heteren

Amsterdam, haven

'Overslag van zakken cacaobonen uit Ghana in de haven van Amsterdam.'

Heteren

Velsen-Noord

'Hoogovens in Velsen-Noord. Kooldioxide (CO2) is één van de broeikasgassen verantwoordelijk voor klimaatverandering.'

Heteren

Rotterdam, Maasvlakte

'Energiecentrale van het Duitse Eon op de Maasvlakte in Rotterdam. De Rottterdamse haven is één van de grootste CO2-uitstooters van Nederland.''

Heteren

Almere

'Toekomstig bedrijventerrein ligt klaar bij Almere'

Heteren

Rotterdam

'Het havengebied van Rotterdam. De cijfers van Europa's grootste haven stevenen dit jaar opnieuw af op een record.'

Heteren

Heteren

'Bedrijventerrein, zoals hier in Heteren langs A50, gaan ten koste van de natuur en daarmee ook van de welvaart.'