Velsen-Noord

Velsen-Noord

'Hoogovens in Velsen-Noord. Kooldioxide (CO2) is één van de broeikasgassen verantwoordelijk voor klimaatverandering.'