From 1916 till 2008

3 Collections

Abstract

          Schiphol als een (innovatie)knooppunt
1918 Schiphol wordt een officieel militaire vliegveld

1919 De oprichting van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij voor Nederland en Koloniën (KLM).

1920 Officieel wordt Schiphol als burgerluchthaven aangewezen (max. 30 vliegtuigen per maand. In het najaar van 1920 dagelijks 4 vluchten)

1921 intentie tot overdracht van Schiphol aan Waterstaat.

1 april 1926 Schiphol komt onder het beheer van de gemeente (het onderhoud, de exploitatie en de ontwikkeling van het luchtvaartterrein). Schiphol onder de Dienst Gemeentelijke Handelsinrichtingen (Dellaert wordt havenmeester van burgerlijke luchtvaart te Schiphol).
Grondig modernisering van het vliegterrein ( Het landingsterrein word geëgaliseerd, gedraineerd en voorzien van een grote witte cirkel (als oriëntatie punt), 2). kantoorruimte wordt gebouwd, 3). Houten vlonders voor de KLM-hangar vervangen door een gewapend betonnen platform; 4). Een nieuw tijdelijke hangar (Bessonneau-hangar); 5). Een nieuw stationsgebouw (ontworpen in 1926) dat in 1928 wordt geopend.

1936 Forse verbouwing van het stationsgebouw (de ruimten voor de passageafhandeling verdubbelde (de wachtkamer-annexe-restaurat voor reizigers naar de platformzijde); een nieuwe tweede restaurant met een dakterras voor het publiek; de vergroting van de verkeerstoren (wordt gebruikt in 1937 door de algemene luchtverkeersveiligheid in Nederland). Het nieuwe verbouwde stationsgebouw wordt op 28 juli 1937 geopend.

1938 Discussies over de verplaatsing van de luchthaven en groot demonstratie  ( 2 juli 1938)  ‘S.O.S. Schiphol’ op de gemeentelijke luchthaven voor het behoud van Schiphol. Er volgt discussie over een nieuwe exploitatievorm voor Schiphol (luchthaven als NV).

1940–1945 Oorlog en verwoesting van Schiphol.

1945 Herstelwerkzaamheden (landingsterrein, drainage- en rioleringbuizen systemen, banenstelsel, platform, stationsgebouw en hangars, etc. Eerste noodreparaties in 1946 voltooide. Op 8 oktober (1945) nam de regering het advies van de rijkscommissie luchtvaartterreinen aan over Schiphol als Wereldluchthaven van Nederland

Uitbreidingsplannen1946–1947 Verlening van baan 05-23 (1ste baan in de Noordoost-Zuidwest richting); Aanleg van een nieuwe (2de baan Noord-Zuidbaan (1947); Baan 01-19 ten westen van baan 18-36 (ruim 400 m ).

1949 Officiele presentatie van grootschalig project (het Plan voor uitbreiding van de luchthaven Schiphol met tangentieel stelsel van start- en landingsbanen (in 1ste fase aanleggen van vier banen en in tweede fase, vier andere banen en een nieuwe centraal stationsareaal).

22 januari 1958 De oprichtingsakte van de NV Luchthaven Schiphol (ondergetekende door minister Algera (VWS), de burgemeester van Amsterdam G. van Hall (opvolger van d’Ailly) en de Rotterdamse burgemeester G. van Walsum).

          Schiphol als transportknooppunt
          en mainport
          (wederopbouw en snelle groei Schiphol)
januari 1961 Verschillende ontwerpen werden uitgewerkt (bagageafhandeling begaan grond (later een verdieping onder), extra pieren (om de afstand van passagier naar de pieren te verkorten, etc.)) en in 1962 volgde een wijziging van het ontwerp (Deallart) (de opstelplaatsen bij de pieren (van 31 tot 25); geplande doublure van tax-free shop center in de kop van de middenpier werd geschrapt, gebruik van meer beton dan staal; stationsgebouw in de punt van het centraal areaal (tussen de banen 06-24 en 09-27), kantorenpand, hotel en terrein van kantoren en werkplaatsen, vrachtstation aan oostzijde van de gebouwen van de civiel dienst van de KLM en van de Rijksluchtvaartdienst).

1964 Eerste grondwerkzaamheden voor de omlegging van rijksweg A4 en de bouw van een tunnel onder de (in aanbouw) baan 09-27 (verbinden van de rijksweg 6 met de snelweg Utrecht-Amsterdam en doortrekken van rijksweg 6 richting Diemen).

1965 bouw van een grote vrachtloods (volledig computergestuurd en gemechaniseerd beheer van  goederen (Dortech System) die op 8 mei 1967, gelijktijdig met de ingebruikneming van het gehele centraal areaal werd operationeel. Aanleg van spoorwegverbinding via Schiphol (werkzaamheden op 29 maart 1965gestart).

30 augustus 1966 De nieuwe Rijksweg A4, inclusief Schipholtunnel, geopend.

1967 Opening Schiphol Centrum (centraal areaal)

1968 voltooiing van Zwanenbrugbaan (staartbaan 11L-19R ) (toenemende aantal bewegingen van straalvliegtuigen toename geluidshinder (Amstelveen en Buitenveldert protesteerden fel tegen de toenemende geluidshinder en de aanleg van zwanenburgbaan)

1970–1980 verschuiving in vervoersgroei (qua marktaandeel en economisch betekenis) naar de Aziatisch landen; liberalisering en deregulering van het luchtvervoer in Europa (vanaf 1983) biedt meer ruimte voor veranderingen in de wijze van bedrijfsvoering (bijv. voor Schiphol groeide het aantal transferpassagiers na 1980 sneller in het totaal aantal reizigers)
Inrichten van belastingvrije winkelvoorzieningen;
Ontwikkelen van bedrijven- en kantorenparken in de nabijheid van luchthavens (d.w.z. toegenomen economische activiteiten op en rond vliegvelden (vanaf jaren ’70) luchthaven wordt de belangrijkste trekker van de regionale en de nationale economie; capaciteitverbreiding (meer terminalcapaciteit) wordt de meeste prominente factor in Schiphol ontwikkelingsgang.

1975 Uitbreiding terminal

1977 experimenteren met nieuwe bedrijfsmanagement vorm en eerste stappen om concrete marketing strategieën in beleid toe te passen (aanscherpen van Schiphol –reclame (bijv. door advertentie-campagnes voor Schiphol als hub/transferknooppunt (overstapgemak) tussen Schiphol en andere Europese en continentale luchthaven (London, Parijs,…), etc.)). Uiteindelijk werd gekozen voor het ‘one terminal concept’ als belangrijk marketingmiddel om passagiers en vracht aan te trekken.

1978 Opening Schiphol spoorlijn. Andere uitbreidingen in deze periode; uitbreiding van pieren c.q. aantal optelplaatsen (verlening zuidpier voor Boeing 747; DC-10 & andere Wide Bodies); 5 nieuwe wachtruimten in de nieuwe pierkop (voor totaal 2000 passagiers); capaciteitsuitbreiding van de aankomsthal en bagageverwerking; verbouwing stationsgebouw (onderste helft van de voorgevel (17 m vooruit geschoven onder de voorrijweg van het stationsgebouw door); uitbreiding van het stationsgebouw in noordelijke richting).

1983 Aanleg van een nieuwe vrachtareaal (Shiphol-zuid; Schiphol als gatway-to Europe).

1985 Ontwerp van een nieuwe strategische concept: de mainport (Schiphol wil bij de top 5 van Europa blijven horen en uitgroeien tot een Mainport, een belangrijk vervoersknooppunt en motor voor de economie).

1988 Mainport strategie wordt gelanceerd (er werd een Masterplan voor Schiphol opgesteld waarin de  uitbreidingwerkzaamheden worden gefaseerd (1989-1993 (uitbreiding van het stationsgebouw (west), aanleg van de E- en F-platform, bagage-afhandeling, aanpassen van het wegenstelsel van het centraal areaal en de uitbreiden van parkeervoorzieningen); 1994-1998 (uitbreidingen van het stationsgebouw, de bouw van F-pier); 1998-2003 (afronden van werkzaamheden voorbereidingen treffen voor de aanleg van een vijfde baan).

1989 Ondertekenen van Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) door Rijk, de Provincie NH, de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, de KLM en Schiphol. In het convenant werd de mainport-strategie geaccepteerd (groei tot 30 miljoen passagiers in 2003). Naast dit convenant bestonden ook ander beleidsstukken zoals (a). project PKB Schiphol en omgeving (gedeeltelijk herziening van structuurschema Burgerluchtvaartterreinen); (b). structuurschema Burgerluchtvaartterrein; (c). Streekplan Amsterdam Noordzeekanaalgebied; (d). Luchtvaartwet.

1990 Uitbreiding van de bestaande B-pier (nu: D-pier) (daarmee beschikt schiphol over 13 extra Gates). De bouw van een E-pier (nu: G-pier), speciaal voor Jumbo’s.

1991 Bouw van een nieuwe 101 meter hoge verkeerstoren (april 1991 gereed).

1993 Verbouwing stationsgebouw en realisatie van meer incheckbalies; uitbreiding Tax-free winkelcentrum. KLM bouwde op het centrale areaal een derde vrachtstation (Aero Groundservice nam op Vracht-Zuid een nieuw vrachtstation in gebruik). Terminal-West werd geopend, opening van 15 nieuwe tax-free shops en 8 horecavoorzieningen, twee luchthavenhotels, een sauna, een zone- en fitnesscentrum en casino (maart 1995).

1994 Opening nieuwe A-pier voor regionale vluchten

1995 Opening van Schiphol Plaza (als onderdeel van de ‘one terminalconcept’). Hiermee wordt de ‘landzijde’activitieiten van de luchthaven fors uitgebreid.

2000 Uitbreiding en renovatie Lounge 2.

2003 Opening Polderbaan (5d baan) ter versterking Hub-functie van Schiphol

2004 Uitbreiding Lounge 1 en vertrek 3 en nieuwe aankomsthal 4

          Schiphol als Airport-city
Vanaf 2005 Schiphol als Airport-city (het managen en exploiteren van de Airport-City-formule op andere luchthavens)

2005 H-pier geopend