1 Collection

During the early stages of aviation, pilots were depicted as heroes, which is not strange considering the dangers of flying back then. Here are a few Dutch examples.

Piloten werden in de beginfase van de luchtvaart als helden afgebeeld. Dat is niet zo vreemd, gezien de gevaren die aan vliegen kleefden in die tijd. Hier een paar Nederlandse voorbeelden.