spotprenten

2 Collections

Schiphol is positioned within a densly populated area. The tensions between the airport's ideal growth and the people who live near it and experience aviation related nuisance is a recurring problem. In the past several ideas have been offered to end this problem.

Schiphol ligt midden in een dichtbevolkt gebied. De spanning tussen de door de luchthaven gewenste groei en de omwonenden die overlast beleven is een blijvend probleem. Er zijn in Schiphols geschiedenis verschillende ideeën langsgekomen om dit te verhelpen.

  • Burgerveen of Schiphol
  • Schiphol bedreigd?

In mei 1945 had KLM-directeur Albert Plesman bij minister Tromp gepleit voor het bouwen van een nieuwe luchthaven in het westen van Nederland. In 1946 kwam Plesman vervolgens met een voorstel om vier locaties te onderzoeken: Schiphol, Schieveen, Ypenburg en (zijn voorkeur) Burgerveen. In 1948 was de strijd gestreden en werd zijn voorstel door de regering verworpen. (in: Bouwens, A.M.C.M. en M.L.J. Dierikx, Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol, Sdu Uitgevers: Den Haag, 1996, p. 148 - 152)