ELTA Amsterdam Eerste Luchverkeer Tentoonstelling

Articles

Het Vliegveld - ELTA nummer

speciale uitgave van het tijdschrift HET VLIEGVELD (1918/19-1940??)

ELTA Amsterdam Eerste Luchverkeer Tentoonstelling

Affiche voor de ELTA. datering Reclamearsenaal is 1920 - 1926, maar is 1919.

1919

ELTA ontwerp

het oorspronkelijke plan voor de Eerste Luchtvaarttentoonstelling Amsterdam (ELTA) in 1919: drie grote hallen gegroepeerd rond een centraal plein.

1919

ELTA plattegrond

Plattegrond van de ELTA zoals uigevoerd, met een grote tentoonstellingshal en diverse kleine dienstgebouwen, 1919.

1919

ELTA vogelvlucht

Eerste tekening van het expositieterrein Eerste Nederlandse Luchtvaart Tentoonstelling (ELTA), gereduceerd uitgevoerd.

1919

ELTA-vlag

Het ontwerp voor de vlaggen op de ELTA, 1919.

1919

Papaverweg 35 - ELTA

Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam 'ELTA' op het terrein van de latere Fokkerfabriek. Gezien in zuidelijke richting, naar de Hagendoornweg.

1919

Tentoonstellingsgebouw ELTA

Tentoonstellingsgebouw van de Eerste Luchtvaart Tentoonstelling Amsterdam (E.L.T.A.). Links het Papaverkanaal. Op de achtergrond in het midden de Fokkerfabriek.

1919