ELTA Amsterdam Eerste Luchverkeer Tentoonstelling

Affiche voor de ELTA. datering Reclamearsenaal is 1920 - 1926, maar is 1919.


1919

drukker: Kotting Amsterdam/ ontwerper/art-director: Brian de Kryuff Dorssen/ inventarisnummer: RA/002805/ Reclame Arsenaal

NL