Noordzee

'De kust bestormd'


2007-11-09

De Volkskrant, p. 1 (front page). Photo: Joost van den Broek. Anonymous, 'Vrijwel de hele Nederlandse kust wordt sinds donderdagavond bewaakt wegens de verwachte stormvloed. De Oosterscheldekering ging iets voor elf uur `s avonds dicht zodat het zeewater Zeeland niet meer in kon, en ook de Maeslantkering, in de Nieuwe Waterweg, werd gesloten. De waterkeringdiensten patrouilleren langs de dijken. De hoge waterstanden worden veroorzaakt door de noordwesterstorm (windkracht 9). De maatregelen zijn zeldzaam: in 1976 werd de kust voor het laats zo scherp bewaakt. In Engeland werd de stormvloedkering van de Theems gesloten; enkele honderden bewoners van Oost-Engeland werden geëvacueerd. Het KNMI spreekt overigens over "een gemiddelde herfststorm". De komende dagen blijft het stormachtig, volgens het weerinstituut.'

Dutch