Holland
'Je kunt een land pas besturen als je de cijfers kent'

2006-09-20

NRC Handelsblad. Advertisement Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 'In 2005 bedroeg de economische groei in Nederland 1,5%. De werkeloosheid nam tussen 1 juli 2005 en 1 juli 2006 af van 490.000 tot406.000. De waarde van de uitvoer steeg in die periode met 11%. De inflatie in ons land bedraagt momenteel 1,4%. In het 2e kwartaal telde Nederland 400 inwoners minder. Het emigratiecijfer steeg met 7000 mensen ten opzichte van het 2e kwartaal van 2005. En er zijn regionale verschillen. Limburg krimpt en Flevoland groeit. Bij het opstellen van de Rijksbegroting is een aantal van deze kerncijfers van groot belang. Ze zijn afkomstig van, het zal niemand verbazen, het Centraal Bureau voor de Statistiek, beter bekend als het CBS. In Nederland worden elk jaar duizenden beslissingen genomen op basis van cijfers die het CBS levert. Niet alleen over de economie, ook over bijvoorbeeld onderwijs, vrijetijdsbesteding, vergrijzing, gezondheid, verkeersveiligheid en milieu. Belangrijke beslissingen vereisen ene goed fundament. Vandaar dat de cijfers die de CBS'ers met elkaar verzamelen, analyseren en publiceren betrouwbaar moeten zijn. En dat gaat niet vanzelf. Heb je een opleiding op HBO- of WO niveau en wil je helpen Nederland cijfermatig in kaart te brengen? Kijk dan op www.cbs.nl/vacatures'

Dutch