Schiphol
'Gemeenten onder de rook van Schiphol'

2007-11-16

NRC Handelsblad, p. 3 (Binnenland). Map: RB. Text, Arjen Schreuder, 'Schiphol bestrijdt lawaait per dorp. Krijgen we Schiphol niet weg? Dan moet de geluidsoverlast per dorp zo klein mogelijk worden gemaakt. Omwonenden en verkeersleiders verbeteren het "microklimaat"'

Dutcg