Schiphol, commemoration fire 2005

'Brand cellenblok Schiphol herdacht'


'Nabestaanden en overlevenden herdachten gisteren de elf gedetineerden die omkwamen bij de brand in het detentiecentrum van Schiphol op 26 oktober 2005. Alle veertig overlevenden kregen vorig jaar 1.750 euro van de Staat. Zestien overlevenden van de brand krijgen nu een extra schadevergoeding van 10.000 euro omdat bij hen een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is vastgesteld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde in 2006 dat de Dienst Justiti�le Inrichtingen verantwoordelijk was voor de gevolgen van de brand en dat de Rijksgebouwendienst brandveiligheidsregels had genegeerd bij de bouw van het cellencomplex. De ministers Donner (Justitie, CDA) en Dekker (VROM, VVD) traden na deze conclusie af.'


Press photographs Schiphol fire 2005

2008-10-27

NRC Handelsblad, p. 3 (Binnenland). Photo: WFA.

Dutch