Kampen

'Walsen van Ballast Nedam voor de aanleg van de Hanzelijn bij Kampen. Op de achtergrond de Zwartendijk, waarachter een woonwijk moet verrijzen'


Anja Sligter, 'Bij een lagere bevolkingsgroei is sprong over de dijk overbodig. Krimp of groei? Dat is de nijpende vraag in Kampen, waar het bestuur deze week de prognoses tot 2030 bespreekt. De meeste steden gaan uit van groei en plannen veel te veel woningen'; Peter de Waard, 'Weer "ga heen en vermenigvuldig u?". Bevolkingspolitiek. Minister Rouvoet: geboortecijfer zou van 1,7 naar 2,1 kinderen per gezin moeten. Nederland vergrijst, maar niet zo snel als de rest van Europa. "Kunnen we met 15 miljoen niet gelukkig zijn?"'


Press photographs Dutch meadow

2008-02-20

De Volkskrant, p. 2 (Binnenland). Photo: Harry Cock

Dutch