Sydney

'Een vliegtuig van Qantas vliegt boven het Australische Sydney. Australië is 's werelds grootste vervuiler per inwoner, en geen partij bij het Kyoto-verdrag''


Lolke van der Heide 'De 'groene golf' keert zich tegen vliegtuigen. Luchtvaartindustrie wil uitstoot van CO2 door vliegtuigen terugbrengen naar 0.'

'De bijdrage van de burgerluchtvaart aan CO2 is beperkt, maar de publieke perceptie is anders. Luchtvaartorganisatie IATA drong daarom in Canada toch aan op verdere reductie.'

 


Press photographs airplanes

2007-06-07

Dutch