Randstad

'Twee visies op de Randstad in 2040'


Arjen Schreuder, 'Arme Randstad heeft snel hulp nodig. Kabinet begint met verzamelen van ideeën om stedelijke regio concurrerernd te houden. Deze zomer wil het kabinet een alomvattende visie op de Randstad presenteren. Burgers kunnen meepraten over een aantal scenario's voor de nabije toekomst'. Randstadplannen


Press: maps & diagrams

2008-02-08

NRC Handelsblad, p. 3 (Binnenland). Source: VROM

Dutch